در کنج زندان دنیا

در کج زندان دنیا

فارغ می شوم از دنیای زندانها

اینجا بازداشتگاه است

ندامتگاه موقت فلزی

روی دیوارها خود را ماندگار کرده‌‌اند اما

در پی نرفتن آبروشان در هراس

بو می‌آید

بوی بی گناهی بعضی افراد

گناهی که عرش خدا را به لرزه در می‌آورد

گناه نداشتن محبت پدربه مادر

هوا سرد است

بو ‌می‌آید

معذرت می‌خواهم، از کنج اتاق بوی ادرار می‌آید

اینجا بازداشتگاه است

بو می‌آید

بوی دستبند

چقدر سخت است

هم جنس و هم فکر او

سرباز گفت از فولاد است

ولی من از الماسم، فولاد را توان هم نشینی الماس نباشد

وای خدای من

چشمان مادرم را بگیرید تا مرا نبیند

اینجا بازداشتگاه است

/ 2 نظر / 21 بازدید
كاغذ و قلم

یادت باشد که اگر از الماسی، الماس بماني يادت باشد هميشه بهتر است تو روي بقيه اثر گذاري نه آنها روي تو. (البته اثرهاي خوب هميشه پذيرفتني اند) يادت باشد روزي هممان از زندان دنيا و يا دنياي زندان ها بيرون مي آييم. يكي براي اجراي حكم اعدام و يكي براي عفو

ققنوس

http://pdfdatabase.com/index.php?q=modern+control+systems+ninth+edition